Kontakt

Poštová adresa:

dakujeme.sk - WellGiving, o.z.
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Otázky týkajúce sa spolupráce s našim tímom adresujte:

Martina Tvrdoňová
tvrdonova@dakujeme.sk
0949 428 239

Otázky týkajúce sa evidencie darov adresujte na:

Kamila Horňáčková
kamila@dakujeme.sk
0905 562 940

Otázky týkajúce sa ľudí, ktorí potrebujú pomoc adresujte:

Vlasta Miklošová
vlasta@dakujeme.sk
0908 662 617

Otázky týkajúce sa možnosti prispieť do aukcií adresujte:

Naša skvelá pani účtovníčka

Milka Badrnová