Darujte Vianoce 2016

Darujte Vianoce 2016

Aj tento rok Nadácia Orange spolu s nami a s vami priniesla krajšie Vianoce rodinám a ľuďom s neľahkým osudom.

Do aktuálneho 15. ročníka programu Darujte Vianoce prijala Nadácia Orange 657 žiadostí o podporu vianočných príbehov. Posledné dva ročníky programu potvrdzujú narastajúci trend pomáhať druhým prežiť krajšie Vianoce.

V prvej fáze vybrala hodnotiaca komisia 266 z prijatých príbehov, medzi ktoré rozdelila okamžitú finančnú podporu v celkovej výške 55 000 eur.

Táto suma však nebola konečná. Spoločnosť Orange Slovensko za každý produkt alebo službu, ktorú si zákazník zobral v Orangei v období od 28. októbra do 28. novembra 2016 prispela do grantového programu Darujte Vianoce 50 centami, v celkovej sume 31 892 EUR.

Vďaka tomu sme ďalších 120 príbehov zverejnili na dakujeme.sk, kde mali možnosť získať podporu od individuálmnych darcov. Nadácia Orange im poskytla štartovné vo výške 10 – 30 % z požadovanej sumy a navyše každý dar znásobila v pomere 1:1 do výšky cieľovej sumy (maximálne však do výšky 500 EUR na jeden príbeh). Znásobovanie darov sa ukončilo 12.12.

Do programu sa zapojili aj šikovné ruky zo Sashe a v dražbe handmade výrobkov získali pre program 1 423 EUR.

Program podporili aj viacerí Dobronoši, ktorí pomáhail vzbraným príbehom získať podporu. Za všetkých spomeňme žiakov zo ZŠ Narnia, ktorí vyzbierali až 1 989,43 eur.

Aj tieto dary Nadácia Orange znásobila.

Spolu tak na podporu príbehov v 15. ročníku grantového programu Darujte Vianoce išlo viac ako 109 000 eur a pomohlo sa takmer 10 000 ľuďom.

Grantový program Darujte Vianocevýrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivuje ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie. Žiadatelia v ňom nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. Program výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, ľudí motivuje, aby sa obzerali okolo seba, všímali si potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich neľahkej situácie.

Bližšie informácie, vrátane výsledkov tohtoročného programu Darujte Vianoce, nájdete aj na www.nadaciaorange.sk.

ĎAKUJEME VŚETKÝM, KTORÍ SA ZAPOJILI A POMOHLI PRINIESŤ VIANOCE TAM KDE BY INAK CHÝBALI.