Bez vašich 2% dane to nedáme..

                                       

Už 10-ty rok pomáhame deťom, ľuďom, rodinám, ktoré potrebujú pomoc. 
V  roku 2016 sme spolu s vami pomohli  340 príbehom sumou 227 013 eur.
 

TERAZ POTREBUJEME POMôCŤ MY.  BEZ VÁS TO SKRÁTKA NEDÁME.

Názov: Občianske združenie WellGiving

Adresa: Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31808549

Vyhlásenie 2% 

Potvrdenie o zaplatení dane

Inšpirujte svojich známych, či zamestnávateľa k tejto forme pomoci. Ďakujeme.
Kamila Hornáčková, Lucia Slovák, Martina Jeck a Martina Tvrdoňová

WellGiving znamená darovať DAROVAŤ DOBRE, SRDCOM, NEZIŠTNE.