Inšpirácie ako namiešať chutný online koktail pre vašich darcov

Je vašou prioritou vytvorenie širokej databázy darcov, s ktorými si vytvoríte vzťah, oslovia svojich priateľov a budú vás podporovať i v ťažších časoch?

Máte obmedzené zdroje na budovanie značky a fundraising?

Lákajú vás kreatívne riešenia?

Práve internet vám ponúka celú škálu možností ako si namiešať koktail s ideálnym pomerom cena : výkon.

Občianske združenie WellGiving a darcovský portál www.dakujeme.sme.sk vás pozývajú na workshop s konkrétnymi riešeniami ako sa presadiť v online prostredí, ako pripraviť efektívnu online kampaň, o súčasných trendoch, sociálnych médiách a samozrejme o získaní darcov a zdrojov pre vaše zámery.  

Spoločnosť Etarget zúčastneným organizáciám venuje kredit v hodnote 30 eur na nákup kontextovej reklamy. Zároveň môžete získať aj individuálne poradenstvo pre vaše nápady.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave a organizačnej podpore spoločnosti Chilli Business Solutions.

  

Kedy a kde?

Celodenného workshopu sa môžete zúčastniť buď v Bratislave alebo v Košiciach:

Dátum: 13. septembra 2012 (štvrtok)
Miesto: Vzdelávacie centrum Die Berater Slovensko, Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (mapa)

alebo

Dátum: 14. septembra 2012 (piatok)
Miesto: Aupark Tower Košice, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice (mapa)

Ľutujeme, ale z dôvodu vyčerpanej kapacity už nie je možné sa príhlásiť na workshop, ktorý sa bude konať 13. septembra 2012 v Bratislave. Na workshop, ktorý sa bude konať 14. septembra 2012 v Košiciach je prihlasovanie stále otvorené.

 

Účastnícke poplatky

Vďaka podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave sa workshopu môžete zúčastniť za symbolický poplatok 19 EUR. Pre účastníkov workshopov je zabezpečené občerstvenie cez prestávky: Obed si účastníci zabezpečujú individuálne.

Ukončenie prijímania prihlášok na workshopy: 7. septembra 2012 alebo do naplnenia kapacity. Prihláška sa stáva platnou až po uhradení účastníckeho poplatku pred konaním workshopu na účet občianskeho združenia WellGiving: 2620076216/ 1100 Tatra banka. Organizácie prosíme, aby pri platbe ako variabilný symbol uviedli svoje IČO. Individuálni účastníci uveďte ako variabilný symbol dátum narodenia. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka/ov. 

Storno prihlášky a poplatku za workshop je možné do 1. septembra 2012. Po tomto termíne nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká.

          

 

Za finančnú podporu ďakujeme:


Veľvyslanectvo USA v Bratislave

Za spoluprácu ďakujeme partnerom:

                           

        

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte:
Katarína Bartovičová, OZ WellGiving.   E-mail: katarina.bartovicova@gmail.com.   Tel.: 0905 / 93 53 53