Karpatská nadácia

Web:
www.karpatskanadacia.sk

Zameranie
Karpatská nadácia finančne aj nefinančne podporuje rozvoj východného Slovenska.

Naša adresa
Letná 27, 04001 Košice, IČO: 31995420


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 1,5 milióna EUR.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
Viliam Valent 22,00 € 2016-09-07 14:07:41
Laura 5,00 € 2016-01-11 11:12:34 Maraton - test