ZŠ s MŠ Rišňovce 427

Zameranie
škola, žiaci, vyučovanie, knihy, učebnice

Naša adresa
Rišňovce 427, 95121 Rišňovce, IČO: 42206618


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

ZŠ s MŠ v Rišňovciach je škola, ktorú navštevuje 180 žiakov.Žiaci základnej školy v Rišňovciach sú úspešnými riešiteľmi obvodných kôl predmetových olympiád (matematika, geografia, biológia, chémia), Pytagoriády, víťazmi obvodných a okresných kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov kubín. V škole sú žiakom i učiteľom k dispozícii dve počítačové učebne. V škole je zriadená knižnica, ktorá sa nachádza vo vynovených priestoroch pavilónu B. Knižný fond bol vďaka projektu obohatený o 214 titulov.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov