Centrum Slniečko,n.o.

Web:
www.centrumslniecko.sk

Zameranie
Pomoc týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia

Naša adresa
Bottova 32/A, 94901 Nitra, IČO: 36096555


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Centrum Slniečko, n.o. sa dlhodobo venuje problematike týraných, zneužívaných detí a obetiam domáceho násilia. Hlavným poslaním organizácie je zmierniť následky násilia páchaného na deťoch a ženách, ochraňovať ich pred násilím a snažiť sa im poskytnúť komplexnú pomoc od poradenstva, ochrany, ubytovania, až do úplného začlenenia sa do života bez násilia. Centrum Slniečko, n.o. prevádzkuje: 1. Krízové stredisko pre matky s deťmi 2. Krízové stredisko pre deti 3. Intervenčné a vzdelávacie centrum 4. Poradňu Centra Slniečko 5. Útulok “Bezpečný dom” 6. Bezpečný ženský dom a zároveň sa aktívne venuje terénnej práci a zapája sa do legislatívnych zmien v danej téme. Vďaka podpore darcov a nezištnej pomoci dobrovoľníkov by sme nemohli pomáhať. Vďaka vám robíme svet detí krajším!


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
50,00 € 2014-11-30 14:48:44
64,00 € 2014-05-17 21:58:22
65,00 € 2013-12-07 23:19:30
65,00 € 2013-06-26 18:51:14
32,00 € 2013-04-26 15:08:55
Peter 65,00 € 2012-07-01 21:40:59