www.pochodzazivot.sk

Web:
www.pochodzazivot.sk

Zameranie
ochrana každého človeka, aj tých najmenších

Naša adresa
Slovensko, 80000 Bratislava, IČO: 101010101


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Cieľom Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni verejne vyjadriť žiadosť o spoločenskú zmenu, ktorá by znamenala ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Pochodom chceme vyjadriť, že už nestačí byť za život iba v súkromnej sfére, ale je nutné sa za život človeka vyjadriť verejne a vyžadovať zmeny vedúce k jeho ochrane. 10% z každého získaného daru posunieme projektu Zachráňme životy www.zachranmezivoty.sk, ktorý pomáha ženám v núdzi. Každý darca, ktorý nám daruje aspoň 12 eur a uvedie svoju adresu, dostane od nás nožičky, ktoré sú symbolom boja za ochranu nenarodených po celom svete. Stretneme sa 22. septembra 2013 v Košiciach, v Európskom hlavnom meste kultúry života. ĎAKUJEME www.pochodzazivot.sk https://www.facebook.com/NarodnyPochodZaZivot2013


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov