Slovenská biblická spoločnosť

Web:
www.biblickaspolocnost.sk

Zameranie
Božie Slovo

Naša adresa
Mlynská 43, 97409 Banská Bystrica, IČO: 22665331


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Slovenská biblická spoločnosť je občianskym združením, ktorého primárnym poslaním je šírenie Božieho Slova - Biblie, obyvateľom Slovenska i Slovákom žijúcim v zahraničí. Hlavnou náplňou jej činnosti je organizácia a podpora prekladov Biblie do slovenčiny a do iných jazykov, vydávanie Biblie a biblickej literatúry, pomôcok pre štúdium Biblie a ich šírenie, realizácia projektov s cieľom distribuovať Božie Slovo v rámci špecifických skupín obyvateľstva (napr. nevidiaci, slabozrakí, mládež, školopovinné deti, rómska menšina a iné). Práca Slovenskej biblickej spoločnosti má ekumenický charakter. Spolupracuje s jedenástimi členskými kresťanskými cirkvami, ktoré pôsobia na Slovensku, menovite sú to (podľa abecedy): Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Evanjelická cirkev metodistická, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Starokatolícka cirkev.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
Magdaléna Hollá 16,00 € 2015-05-06 12:20:59 Dnes, keď som čítala bibliu som si uvedomila koľko práce mnohých ľudí je za tým, že ja ju môžem mať vo svojom jazyku a pri sebe, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe každý deň. Vďaka za vašu prácu.
Miloš 7,00 € 2014-03-18 20:23:15