Komunitné centrum Bunky

Web:
www.ozfrancesco.sk

Naša adresa
Rómska osada v obci Plavecký Štvrtok č. 624, , IČO: 42 352 991


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Komunitné centrum, vtedy ešte pod názvom EMANUEL, začalo svoju prevádzku v roku 2004, keď nadviazalo na prácu rádu Sestier Matky Terezy (Misionárky lásky), ktorý inicioval potrebu pracovať s miestnou rómskou komunitou v ktorej žije približne 700 Rómov. Tento rád začal navštevovať Rómov v Plaveckom Štvrtku v roku 2002, čím reagoval na veľkú chudobu a opätovné nepokoje medzi znepriatelenými stranami v rómskej osade, ktoré vyústili do násilných sporov medializovaných v roku 2001. Hlavným cieľom rádu bola evanjelizačná činnosť. Navštevovali rodiny a pripravovali záujemcov ku sviatostiam. Pri realizovaní aktivít im pomáhal sociálny pracovník. Do osady chodili pravidelne dvakrát do týždňa. V nedeľu odprevádzali deti a navštevovali s nimi omšu vo farskom kostole.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov