Pastorácia Rómov v Smižanoch

Web:
http://www.rimkat-smizany.com/

Naša adresa
Rómska osada v obci Smižany v lokalite "Za traťou", Smižany, IČO: 31966390


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

V našej obci Smižany sa nachádza rómska komunita, ktorej počet je cca 3 000 členov. Hlavnou pastoračnou aktivitou je vyučovanie náboženstva, ktoré spočíva v osvojovaní základných právd viery. Táto činnosť je neodlučiteľne spojená s prípravou ku sviatostiam: Krstu, Birmovaním, prijímaním Sviatosti oltárnej a Manželstvom. Keďže Rómom na prijímaní týchto sviatostí záleží prichádzali na tieto katechézy pomerne disciplinovane. Počas veľkonočnej prípravy sa v hojnom počte zúčastňovali na pobožnostiach Krížovej cesty, v letnom období sme stretávali pri kríži v ich osade a modlievali sme modlitbu Ruženca. Istým „vyvrcholením“ ich spontánneho záujmu o náboženský život bola účasť na Sv. omši na Pannu Máriu Sedembolestnú – patrónku Slovenska.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov