Pastorácia Rómov a sprievodné aktivity vo farnosti Pavlovce and Uhom

Web:
farnost-pavlovce.webnode.sk

Naša adresa
Školská 410, 072 1 Pavlovce nad Uhom, IČO: 31999042


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Pastorácia Rómov sa realizuje v obci dlhodobo a v pravidelných intervaloch, z dôvodu, že v obci sú Rómovia majoritou, z počtu 4400 obyvateľov je ich 2990. Medzi hlavné pastoračné činnosti patria:príprava Rómov na krst, manželstvo, sprevádzanie príbuzných pri úmrtiach, návštevy rodín, návštevy chorých, voľnočasové a športové aktivity pre deti, tanečných krúžok , nocovačky, biblické stretnutia, farské púte - Rómska púť v Gaboltove, výlety, charitatívna činnosť - podpora sociálne slabších rodín a farské dni. Rómov pripravujeme aj pre charitatívnu a dobrovoľnícku činnosť a sú zapojení v živote farnosti aj aktívne v službe kurátorov


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
Mgr. Klaudia Serenčková 10,00 € 2016-07-01 12:35:51 Ľudia sa nerozdeľujú na čiernych a bielych, ale na dobrých a zlých... A preto treba pomáhať všetkým.