MO Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti

Web:
http://www.hvezdaren-sobotiste.sk

Zameranie
popularizácia astronómie

Naša adresa
Hvezdáreň pri ZŠ, č. 727, 90605 Sobotište, IČO: 00470503


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Naše združenie sa venuje popularizácii astronómie medzi školskou mládežou a verejnosťou. Využívame pritom priame pozorovania objektov nočnej i dennej oblohy, ako aj videoprezentácie a fotografie získané vlastnou aktivitou vo Hvezdárni v Sobotišti.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov