4W

Web:
www.lamacskechvaly.sk

Zameranie
Organizovanie chválových koncertov,

Naša adresa
Gaštanová 28, 06001 Kežmarok, IČO: 42081505


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Členovia združenia aktívne participujú v službe rôznym spoločenstvám, organizujú spoločenské a kultúrne podujatia s rómskou komunitou a poskytujú duchovnú službu na školách, v nemocniciach a vo väzniciach. Bez nároku na honorár organizujú vlastné i spoločné koncertné vystúpenia po celom Slovensku, nahrávajú a vydávajú CD.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov