Aukcie s dakujeme.sk

darkyne sú dobré duše, ktoré venujú svoje handmade výrobky a služby do našich aukcií.
Pridať sa môže ktokoľvek, kto chce venovať handmade výrobok/službu, jediná podmienka je, že výrobok musí byť nový, nepoužívaný.
Dôležitou súčasťou sú aj dražitelia, aj tých potrebujeme, pretože aukcie bez nich by nemali zmysel. Veľa krát sú darcovia zároveň aj dražiteľmi.

tu je všetko o aukciách:
https://www.facebook.com/notes/aukcie-s-dakujemesk/o-aukci%C3%A1ch-s-%C4%8Fakujemesk/1798689150403774/

 
 
Vianočná aukcia je veľká - preto má iné časové rozloženie a v januári aukciu nerobíme.
 
Čo je pre nás najdôležitejšie je to, že to robíme dobrovoľne, zo srdca a s láskou. Rovnako ako my, tak aj darcovia a dražitelia chcú pomáhať celý rok :)
 
ĎAKUJEME.