Bezpečnosť a ochrana údajov

Platby cez internet sa navykonávajú na stránke dakujeme.sme.sk, ale na stránkach finančných inštitúcií (Tatrabanka, VÚB, Slovenská sporiteľňa, UniCreditBank, ČSOB, Ľudová banka, Dexia banka). Preto pri platbe cez internet má k vami zadaným informáciám potrebných pre zrealizovanie platby prístup len daná finančná inštitúcia, prostredníctvom ktorej platbu realizujete. Až následne dakujeme.sme.sk získa informáciu o úspešnosti realizácie platby.

On-line platby prostredníctvom finančných inštitúcií sú najrýchlejším a bezpečným spôsobom platieb. Bezpečnosť platieb je zabezpečená spoluprácou medzi dakujeme.sme.sk a finančnou inštitúciu. dakujeme.sme.sk má uzavretú zmluvu s WellGiving, o.z.