O dakujeme.sme.sk

Ďakujeme.sme.sk

- je prvý darcovský portál na Slovensku

- je pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc

- je pre ľudí štedrých a ochotných darovať online

- je pre ľudí všímavých, ktorí neváhajú venovať svoj čas a získavať dary či už pre obľúbenú „neziskovku“ alebo konkrétnych ľudí

Ďakujeme.sme.sk je projektom občianskeho združenia WellGiving, o.z.

Sme priestorom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, dobrovoľníci, štedrí darcovia a fundraiseri – ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet okolo seba. Snažia sa ho zmeniť: odpovedať na volanie o pomoc, získavať dary pre organizáciu a zažiť pri tom všetkom zábavu. Organizácie môžu využívať dakujeme.sme.sk pre získavanie darov inovatívnym spôsobom: premenou svojich priateľov na online fundraiserov. 

Ďakujeme.sme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku. Vznikol v októbri 2007 ako nápad troch priateľov: Daniela Duriša, Tiny a Ľuboša Tvrdoňa. Od začiatku bol realizovaný ako projekt mamičiek na materskej...  Náš tím dnes tvorí:

Kamila  Tina   Maťka  

Čo nás spája? S Oskarom Wildom neveríme na zázraky, videli sme ich už priveľa :) Ďakujeme Ti, Pane.

1.     Naša pomoc je adresná.

2.     Žiadatelia o pomoc sú povinní pri vytvorení výzvy dokladovať pravdivosť svojho príbehu a zodpovedajú za prípadné následky, pokiaľ sa nimi uvedený príbeh ukáže byť nepravdivý.

3.     Ochrana osobných údajov darcov je jednou z našich priorít.

4.     Náš tím pracuje na dobrovoľnej báze.

5.     Firmy uvedené ako partneri poskytli svoje služby Dakujeme.sme.sk bez výhrad a grátis.

My, mamy z WellGiving, sa staráme o obsah, komunikáciu s darcami a ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc. Priatelia zo SME.sk zabezpečujú správu IT aplikácie. Pizza SEO zabezpečuje optimalizáciu webu pre vyhľadávače.

Už 8 rokov pomáhame ľuďom, ktorí nemajú finančné zdroje na operáciu, liečenie, zdravotné pomôcky, rehabilitáciu, štúdium a pod. Umožňujeme im porozprávať ich príbeh, alebo príbeh priateľa, ktoré hľadá pomoc, či prezentovať zbierku neziskovej organizácie.

Ďakujeme.sme.sk sme vytvorili pre ľudí, ktorí chcú pomáhať, či  deťom s postihnutím, s vážnymi ochoreniami, ovdovelým matkám a ich deťom, náhradným alebo viacdetným rodinám, ľuďom žijúcim v chudobe a v núdzi, nadaným študentom alebo "neziskovke", ktorá má ich dôveru a hľadá financie na realizáciu svojich aktivít.

Pomoc cez Dakujeme.sk je adresná. Sami si môžete vybrať KOMU a AKOU čiastkou pomôžete. 

Ak máte internetbanking, stačia 3 jednoduché kroky, aby ste niekomu pomohli:

1.     vyberiete si, koho chcete podporiť,

2.     uvediete výšku daru,

3.     potvrdíte dar. 

Prednosťou systému darovania je jeho jednoduchosť a transparentnosť. Po prijatí daru na účet, sa vaše meno alebo prezývka zobrazí pod príbehom obdarovaného človeka/organizácie spolu s informáciou o výške vášho daru. Obdarovaný má tak prehľad o daroch, ktoré mu boli zaslané, a darca si môže spätne overiť, či ním darovaná čiastka bola pripísaná na konto obdarovaného.

Môžete podporiť príbehy konkrétnych ľudí, alebo si môžu vyhľadať niektorú zo zaregistrovaných organizácií. Všetky platby realizujú prostredníctvom platobného systému ich banky - teda využívate bankami chránený finančný prevod.

Z darov a 2% z dane sme doposiaľ venovali:

Rok

Počet obdarovaných detí, rodín a organizácií

Výška sumy

venovanej z dakujeme.sk

Výška sumy venovanej deťom 

z 2%

SPOLU

2008

88 príbehov

18 631 EUR

16 590 EUR

35 221 EUR

2009

107 príbehov

17 983 EUR

3 418 EUR

21 401 EUR

2010

117 príbehov

25 283 EUR

25 643 EUR

50 926 EUR

2011

100 príbehov

26 481 EUR

10 522 EUR

37 003 EUR

2012

186 príbehov

81 321 EUR

13 441 EUR

94 762 EUR

2013

233 príbehov

234 799 EUR

12 939 EUR

247 738 EUR

2014

179 príbehov

105 422 EUR

13 523 EUR

118 945 EUR

2015

367 príbehov

167 201 EUR

13 400 EUR

180 601 EUR

 
Občianske združenie WellGiving prevádzkuje 3 internetové stránky NÁDEJE: 

dakujeme.sme.sk - Darujte online tu a teraz. Adresná pomoc konkrétnym ľuďom - ich príbehy.

zdobrychruk.sk/ - Nedarujte nám rybu. Neučte nás chytať ryby. Kúpte si jednu z nich od ľudí s postihnutím pracujúcich v chránených dielňach, neziskových organizácií a žien podnikateliek, ktoré boli dlhodobo nezamestnané a začali podnikať.

dvepercenta.sk - Kontakty na neziskové organizácie. Predvyplnené tlačivá pre poukázanie 2% z dane.

Kontakt

Otázky týkajúce sa spolupráce s našim tímom adresujte: tvrdonova@dakujeme.sk alebo 0949 428 239.

Otázky týkajúce sa ľudí, ktorí potrebujú pomoc adresujte: martina@dakujeme.sk alebo 0907 720 851.

Otázky týkajúce sa evidencie darov adresujte na kamila@dakujeme.sk alebo 0905 562 940.

Poštová adresa:

Martina Tvrdoňová
dakujeme.sk - WellGiving, o.z.
Partizánska 2
811 03 Bratislava