Za život a rodinu

5%
Vyzbierané Cieľová suma Do konca zostáva
5% 3000 € 0 dní

Príbeh vytvoril/a
Tomáš Kováčik

Váš dar príjme
Asociácia za život a rodinu, o.z.

Účel
Súťaž na školách

Získaná suma
162 €

Získavajte dary cez svoj web

:

Rodina. Základné ľudské právo na život. 

Základy, na ktorých stojíme. Ďakujeme za ne a chceme, aby o nich premýšľali, hovorili a prežívali ich aj decká na školách. Na všetkých školách Slovenska. 
Chceme zapojiť žiakov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre. 
Chceme, aby decká vnímali tieto témy, hovorili o nich a vyjadrili svoje pohľady na ne - po svojom - výtvarne (maľbou, kresbou...) alebo videami. 
 
Pomôžte nám aktivizovať mladú generáciu! Hľadáme finančných darcov i sponzorov cien, ktoré získajú víťazi výtvarnej časti a video časti súťaže. 
Kategórie:
1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.
2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií
3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií
 
 
Partnermi súťaže sú aj eRko, DKÚ BA, Dom Quo Vadis, Family garden, Liga pár páru, Križovatka, Thermal Corvinus, ZŠ a MŠ Markušovce, Klub mnohodetných rodín, Tony Frič photography, kníhkupectvo http://www.mrkvicka.sk, ZOO Spišská Nová Ves a iní. 


:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
Marek 100,00 € 2017-03-09 09:00:42
pseudonym :D 32,00 € 2017-02-27 10:54:11
Michal Kovac 30,00 € 2017-02-24 10:04:05 dakujem za skvelu iniciativu!! decka nas potrebuju, pomozme im objavit spravne hodnoty