Zachovanie umeleckého odkazu

0%
Vyzbierané Cieľová suma Do konca zostáva
0% 1000 € 0 dní

Príbeh vytvoril/a
Alena Bednáriková

Váš dar príjme
Nadácia Jozefa Bednárika

Účel
Podpora mladých ľudí na Slovensku

Získaná suma
0 €

Získavajte dary cez svoj web

:

Sme Nadácia, ktorá si za svoj cieľ vybrala zachovať umelecký odkaz nášho svetoznámeho režiséra pána Jozefa Bednarika prostredníctvom podpory tých, ktorým fandil -prostredníctvom podpory mladých umelcov, študentov a poslucháčov umeleckých smerov, divadelnej, filmovej a televíznej tvorby, podpory ochotníckych divadiel.

Radi by sme podporili mladé talenty, umelecké podujatia a akcie. Mnohý študenti alebo umelci dostanú napr. možnosť cestovať na svetové premiéry, kam sa nedostanú buď kvôli finančnej náročnosti, alebo jednoducho preto, že nie každému sú prístupné Nadácia Jozefa Bednarika. Nadácia má silné slovo i zázemie ktoré závaží. Veď okrem rodiny sú v nej také mená ako umelec Janko Ďurovčik, či riaditeľka vydavateľstva Gabriela Belopotocka.
Ďakujeme vám aj za vašu cennú podporu. 


:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov