Kher anglo Róma -Dom pre Rómov 2017

27%
Vyzbierané Cieľová suma Do konca zostáva
27% 10000 € 5 dní

Príbeh vytvoril/a

Váš dar príjme
Pastoračné - Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou

Účel
Pastorácia Rómov

Získaná suma
2733.3 €

Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.
 
Volám sa  Michal Horvát a som diakon. Pracujem v pastorácii už 27 rokov. Svoju pastoráciu prevádzam v rómskej osade, alebo v rómskych rodinách.
Nesťažujem sa, lebo som získal veľa rómskych rodín pre Ježiša. Nemáme svoje priestory. Cirkev nám poskytla pozemok. Dali sme vypracovať projekty na novostavbu, ktorá bude z kontajnerových dielcov. Dali sme vypracovať projekty na inžinierske siete.
Božie dielo začalo, ale bude ho treba dokončiť. Máme už 14 tisíc eur. Dobrý Pán a dobrí ľudia nás podporili. Chýba nám ešte raz toľko.
Preto sa na vás obraciam s veľkou pokorou  a prosbou - pomôžte nám dokončiť začaté Božie dielo.
Nebojte sa, ako Ježiš hovorí svoje dary nám poslať, lebo budú dobré investované.
Rómovia chodia pravidelne na svätú omšu, 27 deti som pripravil na 1.sv.prijímanie, štyri plné autobusy rómov sme putovali do Levoče.
Navštívte nás, nebojte sa poinformujeme vás o všetkom, váš diakon Michal a Rómovia 


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
mh 16,00 € 2017-10-19 19:14:03
EPasserini 7,00 € 2017-10-13 09:55:21
Veronika Oselska 20,00 € 2017-10-08 11:32:45
Matus Gaborcik 15,00 € 2017-10-05 12:43:25
Tomáš 32,00 € 2017-09-30 21:48:32
Božena a Milan Čonkovci 20,00 € 2017-09-29 12:01:19
Prolivea, s.r.o. 10,00 € 2017-09-29 10:04:33
Peter Pollák 70,00 € 2017-09-27 12:22:36
Veriaci Rad., Pav., Medzi., Vlača, Bab., 902,60 € 2017-09-26 08:19:29
Jozef Brisuda 7,00 € 2017-09-24 22:03:47
Veriaci Hanušovce 150,00 € 2017-09-22 07:01:27
Lenka Horvátová 20,00 € 2017-09-19 12:41:23
Veriaci rim.evan.grek. cirkvi z Hanušoviec 1 125,70 € 2017-09-19 07:29:55
Ján Gyulai 32,00 € 2017-09-17 21:01:32 Nech Vás Dobrý Pán požehná na príhovor Bl. Zefirína...
Darca 50,00 € 2017-09-16 20:06:18 Robíte dobrú vec, nech vás pri nej vedie milosrdný Boh.
Dančo Lukáš 20,00 € 2017-09-14 14:20:14
Bakaľarová Marcela 25,00 € 2017-09-14 14:17:43
Dušan a Anna Verešovci 50,00 € 2017-09-13 17:09:47
Občianske združenie Jarovnice - s. Silvia Zábavová 33,00 € 2017-09-13 13:45:00
Pavol Choma 10,00 € 2017-09-08 10:20:13
Horvat michal 40,00 € 2017-08-27 12:38:42
Michal Horvát 60,00 € 2017-08-04 09:25:14
Dančová Horvátová Daniela 18,00 € 2017-08-04 09:24:01