Na výhru v lotérii sa spoliehať nemôžme...

0%
Vyzbierané Cieľová suma Do konca zostáva
0% 170 € 0 dní

Príbeh vytvoril/a
Svetlana Tokarova

Váš dar príjme
ZŠ Záhorácka 95, Malacky

Účel
detské knihy

Získaná suma
0 €

Získavajte dary cez svoj web

:

V našej škole v Malackách je 560 detí.

Máme aj školskú knižnicu, ktorú navštevujeme počas vyučovania a je pravidelne otvorená aj počas veľkých prestávok. Možno sa niektorým ľuďom zdá, že dnešné deti čítajú veľmi málo kníh, ale u nás to neplatí:-) Som triedna učiteľka 5.C a deti sa pretekajú v tom, kto bude mať ako prvý prečítanú knihu a zapísanú vo svojom čitateľskom denníku:-)

V našej knižnici však nemáme veľa kníh a škola len veľmi ťažko hľadá financie na riešenie najnutnejších opráv a na ostatné veci už peniaze neostávajú... Na výhru v lotérii sa spoliehať nemôžme:-( ale verím, že sa môžme spoľahnúť na dobrých ľudí:-) Preto Vás chcem veľmi pekne poprosiť o darovanie knihy pre naše deti. Na hodinách literatúry by sme si knihy čítali a deti by ich spracovali do čitateľského denníka, kde by zapojili svoju fantáziu a vlastnoručne by ju aj ilustrovali.

Za každý dar, každú knihu sme nesmierne vďační. Ďakujeme Vám.


:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov