1. Darček(y)

Darčeková poukážka - srdiečko
Suma: 10,00 €
Súhlasím s pravidlami ďakujeme.sk Potvrdzujem, že údaje, ktoré uvádzam sú pravdivé a presné. Svojim podpisom súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Potvrdzujem, že údaje, ktoré uvádzam sú pravdivé a presné. Svojim podpisom súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Súhlasím s posielaním informácií o výzvach a o činnosti darcovského portálu dakujeme.sk

2. Moje údaje

3. Spôsob platby