Predaj darčekov z rúk ľudí z chránených dielní je ukončený.