RomaRenovabis

V roku 2017 Nadácia Renovabis vybrala 9 projektov na podporu Rómskych spoločenstiev. Podporiť ich môžete aj vy. Vaše dary budú znásobené 2:1 do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur do 30.9.2017. Výzvy môžete nájsť na dakujeme.sk. 

Krízové stredisko Alžbetka poskytuje starostlivosť deťom,  ktorým nebolo dopriané vyrastať v pokojnom prostredí, obklopené láskou, milujúcimi rodičmi a v spoločnosti, ktorá ich  učí pozitívnym hodnotám. Viac nájdete TU

 

Projekt Kher anglo Róma - Domov pre Rómov 2017 je podporou pastoračného a komunitného centra v  Hanušovciach nad  Topľou. 
 Viac informácii o projekte nájdete TU

 

Občianske združenie Oheň nádeje pôsobí na Luníku IX. Ich projekt Aj my chceme byť čistý je určený na otvorenie hygienického centra pre deti a ľudí z tejto oblasti.  Viac informácii o projekte nájdete TU

 

Projekt Rómovia - misia možná pochádza zo združenia Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Ich zámerom je vydávanie občastníka o rómskej komunite a vybavenie kuchyne. Aký majú plán si prečítajte TU

 

Projekt Zodvihni hlavu zastrešuje Výchovno-pastoračné centrum Rómov - Poštárka. Sú to rehoľníci, saleziáni, ktorí sa zaoberajú výchovou detí na Luníku IX a v Bardejove. Vašu pomoc využijú na opravu domu, v ktoom by sa mohli s deckami schádzať pre výchovno-pastoračných aktivitách. Viac info TU

Občianske združenie Francesco cez  Komunitné centrum Bunky realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou, terénnu sociálnu prácu. Prostriedky získané v zbierke  budú využité na zariadenie učebne, dofinancovanie voľnočasových motivačných aktivít našich detí ako aj vykrytie časti miezd našich zamestnancov, ktorí zabezpečujú doučovanie detí a prípravu  na vyučovanie. Ich výzva je TU

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave  podporuje technické a priestorové  zabespečenie  v kapele Lámačské chvály hrajú piati Slováci a v kapele F6 hrajú dvaja Slováci a piati Rómovia. Túžia po tom, aby zmierenie, ktoré zažívajú oni, zažívali aj ďalší Slováci a Rómovia. Ako to chcú urobiť si prečítajte TU

Pastoračné centrum pre Rómov v Blatných Remetách má svojim projektom Kočovná galéria v úmysle 40 konkurzom vybraných deti a mládeže zobrať na jednodňovú návštevu do Oblastného múzea rómskej kultúry v Poľskom Tarnowe.  Viac o ich zámere nájdete TU

 

 

 

 

 

V roku 2016 Nadácia Renovabis podporila 11 projektov na podporu Rómskych spoločenstiev.

Podporiť ich môžete aj vy. Vaše dary budú znásobené. 

Viac o projektoch vo videu

 Projekt Bližšie k Bohu i k ľuďom je určený na aktivity spojené s výchovno pastoračnými  aktivitami pre deti z krízového centra Alžbetka.
 Viac nájdete TU

 

 

 Dobrý pastier - Lačho Pastiris je projekt určený ľuďom a deťom vo farnosti  Letanovce. Je na výstavbu misijného a komunitného centra v osade Strelník.
 Viac info nájdete TU


 Projekt Kher anglo Róma - Domov pre Rómov je na zakúpenia kontajnerového domu,  ktorý bude slúžiť ako pastoračné a komunitné centrum ľuďom v  Hanušovciach nad  Topľou. 
 Viac informácii o projekte nájdete TU

 

 Len pomalá cesta je zárukou istého rastu je projekt občianskeho združenia Oheň nádeje. Je určený pre deti z Luníka 9 na základné  školské pomôcky, ošatenie, príspevok na stravu v  školskej jedálni, cestovné a mnoho iného. Medzi pravidelné aktivity patria týždenné  stretnutia rovesníckych skupín, doučovanie, tvorivé dielne a škola hudby. Rozbiehame prácu s matkami a  deťmi s prvkami Montessoriovej  pedagogiky. Viac nájdete TU

 Projekt Komunitné centrum v Blatných Retách je na dokončenie viacúčelovej budovy komunitného centra, v ktoro sa stretáva viac ako 120 detí z detských domovov,  ktoré sú v  súčastnoti v pestúnskej starostlivosti v tridsiatich ôsmich rodinách. Viac o projekte nájdete TU

 

 Vo výchocno pastorizačnom centre Rómov - Poštárka postrebujú nové  kúrenie pre deti, ktoré tu navštevujú materskú, základnú školu aj aj  centrum pre voľný  čas. Viac  informácii projekte nájdete TU

 

 BARARAS je hudobno-dramatický projekt, za ktorým stojí Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave  a  rómska evanjelizačná kapela  F6. Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave by rado uskutočnilo benefičné koncerty skupiny Bararas. Viac info TU

 

 

 

Komunitné centrum Bunky... alebo perspektíva za euro je projekt, ktorý sa venuje cca 600 Rómom žijúcim v Plaveckom Štvrtku. Majú v pláne vybudovanie na dvore za strediskom mini florbalové ihrisko, nakúpime hudobné nástroje a liturgické pomôcky, aby mohli dôstojnejšie sláviť v našom stredisku liturgiu. Informácie nájdete TU