CHYMEROS

Chymeros je meno hlavného hrdinu fantasy príbehov, ktoré vyjdú postupne počas štyroch rokov od jesene 2017. Chymeros je projekt, ktorého autorom a garantom je spisovateľ Daniel Hevier v spolupráci s tímom ďalších tvorcov: filmárov, dizajnérov, tvorcov hier, hudobníkov... Je to viac než iba séria kníh zážitkového čítania. Je to prenesenie zaujímavého príbehu do života samotných detí, ktoré sa podieľajú na formovaní príbehu. Deti vo veku 8-15 rokov majú možnosť ovplyvňovať budúce knihy svojimi návrhmi, pripomienkami, podielom na ilustráciách, navrhovaním pokračovania, vytvárania zápletiek...

Okrem toho budú riešiť úlohy, výzvy, sledovať indície, ktoré rozvíjajú ich vlastný potenciál a talenty. Niektoré ich motivujú k čítaniu iných kníh, iné k vychádzkam do prírody, kontaktu so starými ľuďmi, záujmu o históriu svojho rodu alebo regiónu, v ktorom žijú, športovaniu apod. Súbežne pripravujeme aj vydávanie detskej tvorby, prezentovanie detskej kreativity na stránke projektu, na internete či v prostredí ich školy alebo regiónu. Vyvrcholením bude budúcoročný spoločný tábor alebo živé realizovanie príbehu v mieste ich bydliska. Vytvárame teda knihy, hry, piesne, aplikácie, z ktorých sa bude „vychádzať“ von, do reálneho života. Pestujeme v deťoch tvorivosť a aktivitu, ktorá bude pre ne potrebná aj v ich ďalšom školskom a profesijnom živote. Sme presvedčení, že sa nám podarilo vytvoriť dlhodobo pôsobiace dobrodružstvo, ktoré bude sprevádzať vaše deti na ich ceste k dospievania.

Celá generácia súčasných detí môže prežiť aj vďaka nášmu projektu zaujímavé, šťastné, inšpirujúce a krásne detstvo.
Ďakujeme vám za vašu podporu! Tím Chymeros

Ďalšie indície ako sa stať súčasťou príbehu nájdete TU