Bezplatná právna pomoc pre rodiny a ľudí v núdzi

Hľadáte právnu pomoc?

Máte otázku týkajúcu sa práva, s ktorou si neviete rady ako napr:

•        Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadosti o pobyt v zariadení pre seniorov?

•        Je možné úpravu práv k dieťaťu vyriešiť tiež na pojednávaní o rozvode manželstva?

•        Môže exekútor siahnuť na diéty?

•        Kto iný môže brávať dieťa zo škôlky, keď rodič nemôže a čím sa musí preukázať?

•        Môžem mať uzatvorenú pracovnú zmluvu a zároveň poberať rodičovský príspevok?

•        iné...

Poradíme Vám formou bezplatného odborného všeobecného poradenstva portálu iservisprudi.sk

V rámci spolupráce s portálom iservispreludi.sk sme sa rozhodli pomôcť ľuďom a rodinám, ktore sa nachádzajú v núdzi, a to formou bezplatného odborného poradenstva v oblasti práv občana v rôznych životných situáciách.

Svoje otázky posielajte nasledovne:

•        Do predmetu emailu uveďte „otázka z dakujeme.sk“.

•        Otázku/-y prosím naformulujte čo najpresnejšie, ideálne v prvom odseku, a následne opíšte danú situáciu.

•        Otázku/-y zasielajte na email poradenstvo@iservispreludi.sk

•        Odpoveď  dostanete do 10 pracovných dní. Pokiaľ pôjde o zložitejšiu otázku, budete o tom informovaná/ý. 

www.iservispreludi.sk je Centrálna nezisková spoločnosť, ktorá prevádzkuje Centrálny odborný portál pre ľudí a rodinyZámerom portálu je poskytovať odborné informácie pre ľudí a rodiny, ktoré sa priamo alebo aj nepriamo dotýkajú rôznych oblastí každodenného života. Viac sa dozviete na webe.