Karpatská nadácia

Karpatská nadácia
Karpatská nadácia finančne aj nefinančne podporuje rozvoj východného Slovenska.
Letná 27, 04001 Košice, IČO: 31995420
Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 1,5 milióna EUR.

Zoznam darcov

Viliam Valent (07.09.2016) 22 €
Laura (11.01.2016) 5 €
Maraton - test