Pastoračné - Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou

Pastoračné - Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou
Slovenská 355/27, 09431 Hanušovce nad Topľou, IČO: 319 988 28
Naše pastoračné centrum vzniklo v októbri 1998. Realizujeme, Misijno -evanjelizačnú i katechetickú činnosť. Venujeme sa aj kultúrno - vzdelanostnej stránke našim Rómom. Našim hlavným cieľom: -vzdelanostne pripraviť deti zo sociálne najslabších rodín do prvého ročníka -katechizácia deti na prvé sv. prijímanie. -katechizácia mládeže na prijatie sv. birmovania -organizovanie stretnutia deti a mládeže -realizácia duchovných obnov pre dospelých -organizovanie púti do Levoče, Gaboltov, Obišovce... -založená hudobná skupina Genezis -spevácky zbor Terné čhave -organizovanie pastoračných návštev do iných farnosti

Zoznam darcov