Pastoračné centrum pre Rómov v Blatných Remetách

Pastoračné centrum pre Rómov v Blatných Remetách
Blatné Remety, , IČO: 31994709
Blatné Remety je filiálnou obcou farnosti Nižná Rybnica. V roku 2004 o. Peter Horváth prevzal duchovnú správu tejto filiálnej obce. Je to obec v ktorej je 90 % obyvateľstva Rómskeho pôvodu. V roku 2005 sa začala prevádzkovať viacúčelová budova Pastoračného centra. Rómske rodiny si začali brať deti z detských domovov do pestúnskej starostlivosti, momentálne je ich okolo 150 vo viac ako 40 rodinách. Ten fakt je unikátny zjav na Slovensku a asi aj v Európe. Táto šlachetná aktivita má však aj svoje úskalia. Deti z detských domovov prichádzajú do rodín s rôznymi traumami a poruchami správania a pod. Rodiny nie sú celkom pripravené na špeciálne prístupy aké si tieto deti vyžadujú. Z tohto dôvodu sme začali pomáhať pri ľudskom a duchovnom rozvoji spomínaných detí.

Zoznam darcov

Ing. Miroslav Bajus (11.11.2016) 7 €
Bohuznamy (12.11.2016) 300 €