Pre Michala, o.z.

Pre Michala, o.z.
Zdanlivo je toto združenie založené pre nášho syna Michala. Áno, je aj pre Michala, ale aj pre iné deti a mládež so zdravotným postihnutím.
Novosvetská 1227/40, 81104 Bratislava, IČO: 50042548
Keď sa vám narodí dieťa s akýmkoľvek postihnutím, tak jeho rodičia obyčajne vynakladajú všetku svoju silu, aby svoje milované dieťa vyliečili. Je to dlhá cesta, ktorá najčastejšie nemá konca. Napriek tomu sa rodičia snažia zo všetkých svojich síl, aby ich dieťa malo v rámci svojich možností, čo najzmyselnejší život a aby ho prežilo v šťastí a láske. Takýto život má veľa úskalí. Deti s postihnutím bývajú náchylnejšie na iné bežné choroby a tak sa zvyčajne o dieťa stará jeden z rodičov. To znamená, že finančný príjem takýchto rodín je oveľa menší, ako bežnej rodiny.

Zoznam darcov