MO Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti

MO Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti
popularizácia astronómie
Hvezdáreň pri ZŠ, č. 727, 90605 Sobotište, IČO: 00470503
Naše združenie sa venuje popularizácii astronómie medzi školskou mládežou a verejnosťou. Využívame pritom priame pozorovania objektov nočnej i dennej oblohy, ako aj videoprezentácie a fotografie získané vlastnou aktivitou vo Hvezdárni v Sobotišti.

Zoznam darcov