Asociácia za život a rodinu, o.z.

Asociácia za život a rodinu, o.z.
pro-life a pro-family aktivity
Beňadická 3091/3, 85103 Bratislava, IČO: 50662210
Našim cieľom je ochrana dôstojnosti a života každého človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť a úcta ku každému človeku (podľa Ústavy SR je ľudský život hodný ochrany už pred narodením) a ochrana a podpora rodiny založenej trvalým manželstvom ako najlepšieho miesta pre prijatie a rozvoj detí a život manželov (manželstvo je podľa Ústavy SR zväzkom jedného muža a jednej ženy)

Zoznam darcov

Mária Nagypálová (19.01.2018) 64 €