Spektrum.life

Spektrum.life
Ušiakova 2, 841 0 Bratislava, IČO: 50190121
Novinky zo sveta autistického spektra – portál Spektrum.life je názov projektu, ktorého cieľom je prinášať aktuálne informácie zo sveta autistického spektra. Či už ide o najnovšie terapeutické a intervenčné metódy, vedecké výskumy, poznatky o príčinách a prejavoch poruchy autistického spektra, ale aj skúsenosti a životné príbehy rodičov, blízkych, odborníkov či samotných autistov. Jedným z cieľov je poukázať na hodnotu ľudskej rozmanitosti, ktorá sa prejavuje aj neurodiverzitou a zdôrazniť potrebu akceptácie ľudí, ktorí vnímajú, komunikujú a myslia iným spôsobom, ale napriek tomu môžu žiť zmysluplné životy a byť prínosom pre spoločnosť.

Zoznam darcov

Lula (08.08.2017) 7 €
nech sa dari