Prvý dar Ti s láskou venuje SPECTRUM

PRVÝ DAR TI S LÁSKOU VENUJE SPECTRUM je nápad Paľka Slovíka, ktorým sa rozhodol na Sviatok detí na celom svete v r. 2016, pozvať nás všetkých, aby sme sa spojili pre Dobro.

Pali Slovík je náš darca, priateľ, spriaznená duša. Ďakujeme Paľko!

SPECTRUM je PRVÝ DAR - 77 € pre príbeh. Je to nádej, skokanský mostík pre každý príbeh. Povzbudenie k dosiahnutiu cieľa, k nazbieraniu cieľovej sumy.

SPECTRUM je pre deti a ľudí, ktorí zápasia so zdravotným postihnutím, vážnym ochorením, pre ľudí, ktorí volajú o pomoc. Niektorí potrebujú rehabilitačný pobyt, pomôcky, lieky, iní vitamíny. 

SPECTRUM je aj pre rodiny v hmotnej núdzi: na zakúpenie piecky, dreva na zimu, práčky pre mamu, či starkú, ktorá perie v rukách, alebo na posteľ/ matrac - na veci, ktoré vnímame ako samozrejmosť. Sú však medzi nami ľudia, ktorí žijú život vo veľkej skromnosti a núdzi. SPECTRUM je aj pre nich. 

SPECTRUM je pre deti a mladých ľudí, ktoré majú talent a potrebujú hudobný nástroj, výtvarné či športové náčinie na rozvoj svojho talentu.

SPECTRUM je pre Vás, ktorí chcete pomôcť a neviete sa rozhodnúť komu. Milan, jeden z prispievateľov do Spectra sa raz vyjadril: "Pomohol som veľa krát, ale v istej chvíli som mal pocit: "Kto som ja, aby som súdil, kto pomoc potrebuje viac a kto menej?" 

77 eur dostane každý, kto napíše svoju prosbu/príbeh na dakujeme.sk. Zdokladuje pravdivosť uvedených údajov a má snahu aktívne osloviť priateľov, darcov, aby prispeli. 

O túto možnosť môže požiadať každý príbeh raz za rok. Získané finančné prostriedky je potrebné použiť na uvedený účel a poctivo zdokladovať ako boli použité. 

SPECTRUM je tu s láskou pre vás....

Staň sa darcom SPECTRA a svojim darom prispeješ na celú kopu príbehov.

Ďakujeme.

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom: