Nadácia VÚB

Nadácia VÚB vyčlenila na finančné prostriedky v celkovej výške 5 000 eur na pomoc deťom, ktorých životný príbeh je poznačený vážnym ochorením, postihnutím, bolesťou a nedostatkom prostriedkov na zvládnutie prekážok. Rodinám venuje dar vo výške 200 eur v podobe „štartovného“.

Zámerom nadácie nie je len poskytnúť finančnú pomoc, ale aj podporiť rodinu, aby sa nevzdávala a mala motiváciu ďalej bojovať a dozbierať si chýbajúce financie na zakúpenie liekov, liečebnú rehabilitáciu, kompenzačnú pomôcku aby sa priblížila k bližšie k vytúženému cieľu:  

...aby ich dieťa po prvý krát vyslovilo „mama“

...aby urobilo prvé kroky

...aby mohlo absolvovať operáciu

...aby sa zlepšila jeho koncentrácia, uvoľnili sa spasmy, zlepšil sa zrak, naučilo sa sebaobslužným činnostiam, ktoré bude v živote nesmierne potrebovať.

Partnerstvo medzi Nadáciou VÚB a dakujeme.sk pokračuje 4. rok. Štartovné, či motivačný dar vo výške 200 € od Nadácie VÚB, inšpiroval mnohých ľudí k pomoci a štedrosti. Od marca 2015, 60 rodín s postihnutým dieťatkom získalo celkovo 53 330,42 eur. Trojuholník: Nadácia VÚB + individuálni darcovia + dakujeme.sk umožnil deťom a vážnymi ochoreniami absolvovať rehabilitačné pobyty, terapie, zakúpiť si rehabilitačné pomôcky na každodenné cvičenie doma, podstúpiť operáciu, resp. doplatiť si za lieky a vitamíny.

Ak potrebujete pomoc, resp. máte otázky, kontaktujte mamičku Vlastu Miklošovú na vlasta(zavináč)dakujeme.sk.