Rodičia samoživitelia

Dotazník pre rodičov samoživiteľov

Rodiča samoživitelia čelia výzvam, o ktorých sa nám veľakrát ani nesníva. 
Roky vychovávajú svoje deti v existenčnej neistote, na hranici chudoby. 
Ich životy nás zaujímajú a ich príbehy Vám budeme prinášať.
Chceme aby vedeli, že na to nie su sami.
Ak ste rodič samoživiteľ, vyplňte prosím
tento dotazník,
prípadne nám aj napíšte svoj príbeh, aby sme Vám mohli pomôcť.

Údaje z dotazníka (ktorý je anonymný) použijeme pri argumentácii s úradmi a ministerstvami. 
Situáciu rodičov samoživiteľov je potrebné meniť systémovo.