Roma Renovabis - Príbehy partnera

Zriadenie centra pomoci/pastoračného centra

Zriadenie centra pomoci/pastoračného centra

OZ Margarétka Lovinobaňa
Roma Renovabis
24%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať
Krok k integrácii z geta

Krok k integrácii z geta

Oheň nádeje
Roma Renovabis
115%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať
Pastoračné centrum -  Kher anglo Róma ( Dom pre Rómov)

Pastoračné centrum - Kher anglo Róma ( Dom pre Rómov)

Pastoračné centrum - Kher anglo Róma
Roma Renovabis
10%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať
LAČHO PASTIRIS

LAČHO PASTIRIS

Misijné a komunitné centrum LAČHO PASTIRIS - DOBRÝ PASTIER
Roma Renovabis
32%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať
Adadžives

Adadžives

Saleziáni Don Bosca, Bardejov-Poštárka
Roma Renovabis
47%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať
Od stavieb k ľuďom

Od stavieb k ľuďom

Farnosť Lomnička
Roma Renovabis
130%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať
Svetlo čo nezhasína

Svetlo čo nezhasína

Komunitné centrum Bunky - Plavecký štvrtok
Roma Renovabis
51%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať
Kráčame s misou

Kráčame s misou

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov
Roma Renovabis
19%
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Darovať