Úsmev ako dar

S Úsmevom ako dar zbierame dotazníkom podnety a informácie od rodičov samoživiteľov o ich živote, pomoci, ktorej sa im dostáva alebo aj nedostáva. Napriek tomu, že Slovensko čelí zápornej demografickej krivke, byť rodičom a špeciálne rodičom, ktorý nemá vedľa seba partnera, je existenčný boj. A nás zaujíma a chceme hovoriť o tom, aká je ich realita.