Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov

Finanančná gramotnosť - respektíve jej nedostatok je častokrát príčinou chudoby, rodinných kríz a dlhov a exekúcií. Tomuto sa snažíme predísť, alebo pomôcť s odstránením existujúcich problémov školeniami pre sociálnych pracovníkov. Tí potom pri práci so svojimi klientami môžu efektínejšie zasiahnuť a poradiť, pomôcť pri oddlžení a nasmerovať rodinu von z pasce chýbajúcich financií. Klientom postkytneme sociálne a práve poradenstvo, tak isto pomôžeme deťom v týchto rodinách mentoringom a doučovaniami. Tento projekt bol podporený Inšitutútom bankového vzdelávania. Ďakujeme.