Pošli Dobro mamám 2022

dakujeme.sk vďaka štedrosti dobrých ľudí po 4x otvára program pre rodičov  samoživiteľov (aj keď sú nimi zväčša mamy), resp. rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o dieťa s ochorením/ postihnutím.  
Tento rok by sme chceli rodičom pomôcť nielen prekonávať každodenné prekážky, ALE AJ získať vzdelanie. Spoločne im môžeme získať peniažky nielen na prežitie, ale tiež napríklad na rekvalifikačný kurz, on-line kurzy počítačovej gramotnosti, jazykovú školu, vodičský preukaz, diaľkové štúdium,  alebo remeselné kurzy, prípravu na skúšky...  
Súčasťou pomoci môže byť pokrytie nákladov spojených s cestovným, opatrovaním dieťaťa počas  štúdia rodiča, prípadne iné náklady, ktoré umožnia TIEŽ DEŤOM získať, resp. dokončiť si vzdelanie.