Vianoční pomocníci z VUB banky

Vianočné sviatky sú časom pohody, spoločných chvíľ strávených v kruhu rodiny a detských očakávaní na vytúžený darček. Dobrí ľudia s veľkým srdcom vo VÚB banke sa rozhodli aj tento rok splniť Vianočné želania detí. Už po tretíkrát chceme urobiť vo VÚB banke krajšie Vianoce deťom, ktorých rodiny žijú v neľahkých životných podmienkach.
 

Táto výzva patrí deťom zo sociálne slabších rodín, mamičkám a otcom samoživiteľom s deťmi, týraným matkám či ockom s deťmi, rodinám starajúcim sa o dlhodobo chorého člena rodiny. Týka sa aj rodín, v ktorých niektorý z rodičov utrpel úraz, stratil prácu, alebo bol obeťou násilia. 

Pošlite nám list so želaním s popisom a kresbičkou od dieťaťa, ktoré chcete obdarovať. Čo by si prialo nájsť pod vianočným stromčekom?! Čo by rozžiarilo jeho očká?! Po čom najviac túži?!

Vaše želania vybavia vianoční pomocníci s láskou a radosťou v továrni na darčeky s názvom VÚB banka. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci prežijete  spolu s rodinami krajšie a radostnejšie vianočné sviatky. 

Okrem listu so želaním dieťaťa nám prosím pošlite aj adresu doručenia (kde sa budete nachádzať v čase 5.12-19.12) a krátky príbeh.

Želania detí posielajte čím skôr, najneskôr však do 14.11.2022 do 23:59:59 hod. cez https://zelania.egrant.sk.

 

Pre inšpiráciu uvádzame možné kategórie želaní:

·       oblečenie (uveďte veľkosť, vek, pohlavie)

·       hračka, stavebnice, spoločenské hry

·       športové potreby - bicykel, skateboard, tenisová raketa

·       kniha

·       hudobný nástroj

·       online/e-learning kurz

·       kreatívne pomôcky, iný materiál

·       hrnčiarsky kruh/šijací stroj (niečo čo rozvíja zručnosti detí)

 

Želania detí budú plnené zamestnancami VÚB skupiny v období od 5.12. - 19.12.2022.

V prípade, že sa nenájde darca, s vašim súhlasom zverejní želanie dieťaťa na dakujeme.sk, v snahe nájsť iného darcu. 

Viac informácií vám poskytneme na vlasta@dakujeme.sk.

 

Technická pomoc: 0949 428 239.