Vianoce pre deti z Priestoru pre život

Vianoce pre deti z Priestoru pre život
oblečenie, hygienické a kozmetické prípravky, jedlo, hračky, školské potreby
DEFAULT USER
Občianske združenie EDUJOY
400 €
400 €
100%
Jedným z cieľov projektu Vianoce pre deti z Priestoru pre život, bolo obdarovať v predvianočnom období sociálne znevýhodnené deti bezdomovcov, ktoré žijú vo verejnom kempe - Priestor pre život.Stať sa bezdomovcom v podmienkach dnešného bezduchého dravého materializmu a nepraktického duchovna, ktoré nemá skoro žiadny vplyv na reálny život, nie je ťažké. O to horší a ťažší život majú deti, ktoré musia zdieľať rovnaký osud ako ich rodičia.V kempe žije okolo 60-70 ľudí, s prichádzajúcou zimou je ich viac. Preto potrebujú akúkoľvek pomoc (oblečenie, hygienické potreby, jedlo). Hlavne v predvianočnom období, si aj oni zaslúžia zažiť príjemnejšie a hojnejšie prežitie vianočných sviatkov, a preto ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám k tomuto cieľu dopomohli. Vďaka spoločnosti Nadácia Orange a občianskemu združeniu WellGiving, ktoré uverejnilo náš projekt na stránke dakujeme.sk sa občianskemu združeniu EDUJOY podarilo splniť všetky naplánované aktivity a darovať Vianoce tam, kde by inak chýbali.
Ďakujeme, že ste nám pomohli pomôcť týmto ľuďom, nezabudnuteľné boli ich slzy šťastia, vrelé podania rúk a úprimný úsmev.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! Andrea Najšelová

Vianoce pre deti z Priestoru pre život Vianoce pre deti z Priestoru pre život Vianoce pre deti z Priestoru pre život Vianoce pre deti z Priestoru pre život Vianoce pre deti z Priestoru pre život

Zoznam darcov a darov

Miroslav Slovák (12.12.2016) 140 €
Nadácia Orange - znásobovanie (12.12.2016) 160 €
rodina Spurných (11.12.2016) 20 €
Nadácia Orange - štartovné (01.12.2016) 80 €