Pomoc pre Marečka

Pomoc pre Marečka
Ozdravné pobyty
Erika Moháriová
Marek Valkovič
631 €
700 €
90%

SPECTRUM venuje Marekovi 111 eur na ozdravný pobyt.

Marek je mladý a krásny muž. Od svojho narodenia nesie svoj ťažký životný osud. Je zdravotne ťažko postihnutý. Má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu hypotonickej formy so spastickou diparézou, sekundárnou epilepsiou, mentálnou retardáciou a vývinovou afáziou. Mareček je odkázaný na celodennú starostlivosť, nedokáže samostatne jesť, piť ani chodiť. Je čiastočne mobilný, nerozpráva, je inkontinentný. Žije so svojou milujúcou rodinou pre ktorú je Mareček zdrojom lásky, energie a rodinnej súdržnosti. Napriek ťažkostiam, s ktorými rodina bojuje, majú stále úsmev na tvári. Marek potrebuje rehabilitačnú starostlivosť, ktorá je finančne náročná. Z toho dôvodu sa rodina snaží s Marekom rehabilitovať v domácom prostredí v rámci svojich možností. Rodinu Mareka poznám osobne a som rada, že som mala možnosť stretnúť tak súdržnú rodinu. Nielen Marekovi ale aj jeho rodine by veľmi pomohli ozdravné pobytu, ktoré si nemôžu dovoliť. Touto cestou by som rada oslovila dobrých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí okolo nás a pomohli im prispieť k zlepšeniu kvality ich života. Marečkovi prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a rodinných príslušníkov odbremeniť od starostí. Marečkovi a jeho rodine budem vo všetkom naďalej pomáhať. Za všetko Vám ďakujem.

Zoznam darcov a darov

Martin K. (26.07.2017) 500 €
Martin (11.07.2017) 20 €
SPECTRUM (06.06.2017) 111 €
s láskou