Zachovanie umeleckého odkazu

Zachovanie umeleckého odkazu
Podpora mladých ľudí na Slovensku
Alena Bednáriková
Nadácia Jozefa Bednárika
0 €
1000 €
0%

Sme Nadácia, ktorá si za svoj cieľ vybrala zachovať umelecký odkaz nášho svetoznámeho režiséra pána Jozefa Bednarika prostredníctvom podpory tých, ktorým fandil -prostredníctvom podpory mladých umelcov, študentov a poslucháčov umeleckých smerov, divadelnej, filmovej a televíznej tvorby, podpory ochotníckych divadiel.

Radi by sme podporili mladé talenty, umelecké podujatia a akcie. Mnohý študenti alebo umelci dostanú napr. možnosť cestovať na svetové premiéry, kam sa nedostanú buď kvôli finančnej náročnosti, alebo jednoducho preto, že nie každému sú prístupné Nadácia Jozefa Bednarika. Nadácia má silné slovo i zázemie ktoré závaží. Veď okrem rodiny sú v nej také mená ako umelec Janko Ďurovčik, či riaditeľka vydavateľstva Gabriela Belopotocka.
Ďakujeme vám aj za vašu cennú podporu. 

Zoznam darcov a darov