Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Integrácia detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti
Martina Tvrdoňová
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
99 €
2000 €
5%

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vznikla v roku 2014 ako rodičovská občianska iniciatíva. Spoločne sa začala aktívne zapájať do verejného pomenovávania potrieb detí s viacnásobným ťažkým zdravotným znevýhodnením, v roku 2016 sa formalizovala na občianske združenie a tento rok rozširuje svoju rodičovskú platformu o ďalšie rodiny a podporujúce organizácie. To čo ich spája je ich rodičovská vízia, ktorú najviac vystihuje výrok jednej mamy z ich rodičovskej platformy: 

„Túžime vychovávať naše zdravotne znevýhodnené deti v rodinách, túžime im dať možnosť včas podchytiť aj ich existujúci potenciál, túžime im poskytnúť prístup ku vzdelaniu a pripraviť ich najlepšie ako vieme na integráciu do spoločnosti v čo najvyššej kvalite života. Túžime, aby naše rodiny mali rovnocenné miesto medzi ostatnými rodinami na Slovensku.“

Vaša finančná podpora bude použitá na odbornú prípravu laických poradcov v rámci programu "Rodičia rodičom". Vďaka tomuto programu budeme ako rodičovská platforma schopní podporovať sa pri zvládaní našej životnej situácie a presadzovať naše potreby rodín, v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením. 

Prosím podporte naše snaženie.

Ďakujeme!

Zoznam darcov a darov

Anonymný darca (08.10.2017) 5 €
Zbierka z ME vznášadiel Grand Prix SK (20.09.2017) 94 €