Marek naše šťastie

Marek naše šťastie
Hygienické potreby, vitamínové doplnky, notebook
Erika Moháriová
Marek Valkovič
Darujte Vianoce
400 €
400 €
100%

Nadácia Orange znásobí každý váš dar rovnakou sumou, najviac do výšky 300 eur, respektíve do naplnenia cieľovej sumy.  Nadácia Orange znásobuje dary do 18.12.2017, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

     Marek je mladý muž, ktorý má svoj celý život pred sebou. Má ho však oveľa ťažší ako jeho rovesníci, pretože je odkázaný na starostlivosť svojich najbližších. Marek je ťažko zdravotne postihnutý, má diagnostikovanú detskú obrnu hypotonickej formy so spastickou diparézou a sekundárnou epilepsiou. Vo všetkých denných činnostiach je odkázaný na pomoc svojej rodiny. Napriek ťažkému životnému osudu je to úžasný mladý muž, ktorý sa dokáže tešiť zo života - z prítomnosti svojej rodiny, priateľov, z hudby...

     Vianoce nie sú len o darčekoch ale aj o pomoci. Prostredníctvom Vás by som rada pomohla predovšetkým Marečkovi, ale aj jeho rodine. Pre Mareka je veľmi dôležitá hudba a sledovanie rozprávok a preto by som ho rada obdarovala notebookom a zároveň by som im rada zabezpečila vitamínové doplnky a hygienické potreby. Som veľmi vďačná osudu, že som mohla Mareka a jeho rodinu spoznať, lebo Marek napriek svojmu postihnutiu je naším zdrojom šťastia. Vašou pomocou dokážeme Marekovi zabezpečiť radosť na Vianoce. Veľmi pekne ďakujem. Erika Mohariová

Marek naše šťastie Marek naše šťastie

Zoznam darcov a darov

Vianočná aukcia s dakujeme.sk (11.12.2017) 99 €
Pavol Chovanec (07.12.2017) 20 €
Šťastné a Veselé Vianoce
Michael Edsall (04.12.2017) 64 €
Katarína Šebeštínová (01.12.2017) 7 €
Máme Vás radi!
Nadácia Orange - znásobovanie (01.12.2017) 200 €
Erika Moháriová (01.12.2017) 10 €
Som rada, že Vás mám