Nádej pre Peťka

Nádej pre Peťka
Rehabilitačná starostlivosť, náklady na benzín, notebook
Erika Moháriová
Peter Šebeštín
Nadácia VÚB
430 €
1300 €
33%

Nadácia VÚB venuje Peťkovi 200 Eur štartovné na rehabilitácie.

SPECTRUM venuje Peťkovi 77 Euro na rehabilitácie    

   Peťko je veľký bojovník nielen telom ale aj srdcom. Narodil sa predčasne s krvácaním do mozgu a od svojho narodenia je ťažko zdravotne postihnutý. Má detskú mozgovú obrnu kvadruspatickej formy, k čomu sa pridružujú aj iné závažné ochorenia. Peťko je imobilný, odkázaný na invalidný vozík, inkontinentný a nerozpráva. Je to však chlapček s veľkou chuťou do života a nekončiacim úsmevom na tvári. Žije v byte so svojou maminkou, ktorá sa o neho stará 24 hodín 7 dní do týždňa. Na Peťkovu starostlivosť je sama, nakoľko je rozvedená. O Peťka sa stará s najväčšou láskou, akú matka môže svojmu dieťaťa dať. Napriek všetkým životným ťažkostiam a úskaliam svoj životný kríž nesie s láskou a hrdosťou na svojho syna. Peťka a jeho maminu som spoznala prostredníctvom benefičného koncertu a som vďačná osudu, že naše cesty spojil. Jeho úsmev je studňou nekonečnej lásky.

     Jeho ťažký zdravotný stav si vyžaduje opakované rehabilitačné pobyty, ktoré sú pre matku finančne náročné. Práve z tohto dôvodu by som s Vašou pomocou veľmi rada pomohla Peťkovi a jeho maminke, pani Katke a to zabezpečením úhrad za rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom centre Liberta v Košiciach, úhrady nákladov na benzín a zároveň Peťka obdarovala novým notebook, pretože v súčasnosti už nemajú. Peťko rád sleduje rozprávky, počúva hudbu a vtedy jeho mamina môže čerpať sily a energiu na ďalšie chvíle strávené s Peťkom. Peťkovi naďalej budem pomáhať a pevne verím, že nás bude viac, ktorým nie je ľahostajný jeho ťažký životný osud. Pretože "Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému." Veľmi pekne ďakujem za všetku pomoc, ktorú venujete veľkému bojovníkovi - Peťkovi. Ďakujem.

Erika Moháriová - sociálna pracovníčka

Nádej pre Peťka Nádej pre Peťka

Zoznam darcov a darov

Martin ... (12.07.2018) 20 €
Lenka Hoborová (12.07.2018) 40 €
Spoločenstvo Hipster of God (07.07.2018) 70 €
K P (06.07.2018) 5 €
igor Fellner (01.07.2018) 10 €
Nadácia VÚB štartovné (19.06.2018) 200 €
Lucia R. (29.05.2018) 8 €
Peťko, držíme palce! Tvoja maminka je úžasná!
SPECTRUM (28.05.2018) 77 €
S láskou :-)