Všetko pre moje dcérky

Všetko pre moje dcérky
Depozit na bývanie
Martina Tvrdoňová
Maminka s 2 dcérkami
1000 €
1000 €
100%

SPECTRUM venuje maminke tejto výzvy 77 Euro na depozit na nájomné

      Dobrý deň, som maminka 2 krásnych dcéroch, staršia je už školopovinná. Môj životný príbeh sa začal krásne, vydávala som sa z lásky. Ja som to tak cítila. Manžel, žiaľ, začal holdovať alkoholu a mal rád spoločnosť. Narodenie detí to, žiaľ, nezmenilo. Občas si našiel nejakú brigádu, ale väčšinou sme žili iba z mojej materskej. Po svadbe som sa dozvedela, že má ešte ďalšie deti. Postupne som bola na všetko sama, býval doma čoraz menej... Začal byť agresívny, rozbíjal veci. Deťom nikdy neublížil, ale aj tak videli všeličo. 

 

Momentálne žijeme oddelene, vychovávam deti sama a chcem im dať bezpečie, prijatie a pokoj. Pracujem, starám sa o autistického chlapca, ale môj príjem mi ledva vystačí na úhradu nájmu, školy, škôlky, potraviny. Situácia sa sťažila tým, že sa musíme sťahovať, keďže prenajímateľ bytu ho potrebuje pre svoju rodinu. Problém je, že nedokážem zložiť depozit na nájom, ktorý je väčšinou sumou 3 nájmov. Nemám sa na koho obrátiť, cítim, že je toho na mňa už veľa a nevládzem. Som Bohu nesmierne vďačná za moje dievčatká, dávajú mi silu ísť ďalej. Ďakujem za Vašu pomoc, podporu a modlitby!

Zoznam darcov a darov

Martin K. (28.06.2018) 696 €
Miro D (27.06.2018) 20 €
Anonym Mynona (21.06.2018) 64 €
dana dana (21.06.2018) 15 €
Martin ... (18.06.2018) 20 €
Peter Krajčovič (09.06.2018) 100 €
Robert Šramko (07.06.2018) 8 €
Gabriel Takacs (06.06.2018) 0 €
SPECTRUM (28.05.2018) 77 €
S láskou :-)