Mráz čo poteší

Mráz čo poteší
Chladnička s mrazničkou
Zuzana Beregházyová
Trojčlenná rodina
Vianoce s dakujeme.sk
0 €
0%
Darovať
19
Dní do konca
350 €
Cieľová suma

Priatelia, vaše dary znásobime v pomere 1:1, maximálne do výšky 100 eur na jeden dar a 300 eur na príbeh.
Znásobovanie ukončime, akonáhle bude dosiahnutá cieľová suma.

Rodinu, ktorej chcem pomôcť poznám už niekoľko rokov. To čím všetkým prechádzajú vo svojom živote je niekedy až nepochopiteľné - ako sa dokáže v jednom mieste a v jednom čase nahromadiť toľko trápenia a problémov.
Každý člen tejto rodiny má zdravotné problémy, ktoré komplikujú ich život. Ich ochorenia ich oslabujú, obmedzujú a vyžadujú si pravidelnú a každodennú opateru a starostlivosť. No napriek tomu, oni sami sú pre seba veľkou oporou.
S ochoreniami súvisí aj ich nízky príjem, pretože financie idú hlavne na lieky a časté konzultácie a návštevy špecializovaných zdravotných zariadení. Len málo ostane na bežný chod domácnosti a život.
Táto rodina má zvláštny osud a ich život je poprepletaný rôznymi náhodami, ktoré im ho komplikujú a vždy prinesú nové prekážky. Aj tento rok bol pre nich nie príliš priaznivý - vytopilo ich v období prudkých dažďov.
Preto by som im chcela zabezpečiť chladničku s mrazničkou, lebo tú čo mali im voda, ktorá sa nahrnula do ich príbytku, poškodila.
Verím, že spoločne sa nám podarí zmeniť osud tejto rodiny, prinavrátiť im pokoj a šťastie.

Zoznam darcov a darov