Pomoc pre Lukáška, aj celú rodinu

Pomoc pre Lukáška, aj celú rodinu
Terapie, ktoré Lukáško potrebuje
Lenka Salayová
Lukáško
903 €
800 €
113%

SPECTRUM venuje Lukáškovi 77 Euro na terapie

 

Dobrý deň, som slobodná matka samoživiteľka, starám sa o sedemročného syna Lukáška. Jeho diagnózy sú mentálne postihnutie, retardácia vývoja reči, ADHD, prevodová obojstranná porucha/strata sluchu, detská inkontinencia, vrodená neliečiteľná porucha mozgu, symptómy DMO, znížená orientačná schopnosť v dôsledku narušenia duševných funkcii.
Lukáško je dieťa so zníženými intelektovými schopnosťami, odkázané na pomoc, starostlivosť, dozor 24 hodín denne. S biologickým otcom syna nie som v žiadnom kontakte, žije v Nemecku ako emigrant. Výživné neplatí, vôbec sa nezaujíma. Domnievam sa, že tam ušiel aby sa vyhol plateniu výživného, ale aj ďalším dlhom, ktoré na Slovensku má.  V Nemecku poberá aj dávky, zrejme sociálneho zabezpečenia v nemalej výške, z ktorej by mohol platiť výživné no neplatí nič.
Ja žijem so synom v byte s mojimi rodičmi, ktorí sa mi snažia finančne pomáhať, no už nemôžu tak ako pred rokom vzhľadom na nižsí príjem. Rodičom nie som schopná prispievať ani na chod domácnosti vzhľadom na to, že mi ostáva na celý mesiac po uhradení nutných výdavkov len 31 eur, čo je málo. Mám vysoké výdavky súvisiace s vyšetreniami/terapiami Lukáška. Chodíme za viacerými odborníkmi, prevažne mimo mesto (do TN,ZA,BA). Osobne zabezpečujem, hradím všetky náklady - lekársku starostlivosť, ošatenie, obuv, terapie, dopravu do/zo školy a na terapie mimo mesto, školské poplatky, stravu v škole, hygienické a zdravotnícke potreby. Platím ešte aj exekúciu, splátku po 200,00 eur mesačne, ešte do 04/2019 (vrátane). Oprávneného v exekúcii nezaujíma, že sa sama starám o postihnutého syna ani to, že mi to finančne nevychádza. Od mesiaca 03/2018 poberám príspevok na opatrovanie. Aktuálna výška príspevku je 469,36 eur. Viem, že je to maximálny príspevok, no vďaka vysokým výdavkom nám takmer nič nezostáva, ani na stravu ani na ošatenie pre syna a mňa.
Lukáško nastúpil v septembri do prípravného ročníka špeciálnej základnej školy. Pribudli mi výdavky na školské potreby, pomôcky.
Lukáško má problémy s rečou, vo veku 7 rokov nerozpráva, resp. vôbec mu nerozumieť. Predtým ako tak ovládal aj používal nejakých 20 slov, no zabudol ich. Horší sa to a to aj napriek intenzívnej logopedickej terapii. Na logopédiu chodíme od roku 2015 no výsledky sú veľmi malé, u Lukáška nastáva skôr regres ako progres. Porucha reči súvisí z poruchou na mozgu, čo sa potvrdilo aj EEG vyšetrením. Aktuálne chodíme na logopédiu, kde je aj neuroterapeut 2 x mesačne, tieto terapie doplácam ja, snažíme sa aj o úhradu cez zdravotnú poisťovňu. Lukáško navštevuje aj Dialog v Žiline, čo je ambulancia pre poruchy reči a učenia. Tam doplácam za každé jedno sedenie/terapiu 10 eur, za správu 15 eur. Chodíme do Centra včasnej intervencie v Žiline, kde platím za vyšetrenia, diagnostiku. Lukáško má problémy s pamäťou a pozornosťou. Trpí poruchou krátkodobej pamäte, rýchlo zabudne. Genetickým vyšetrením aj neurologickým vyšetrením bola zistená vrodená porucha na mozgu, ktorá sa nedá liečiť. Moje mesačné výdavky čisto na zdravotnú starostlivosť o syna sú minimálne 80 eur. Za lieky platím mesačne 40-60 eur. Lukáško býva často chorý, infekty dýchacích ciest na pľúcach a prieduškách. Napriek tomu, že bol už 3 krát na operácii mandlí, infekty sa vracajú. V decembri mu bola nasadená aj imunoterapia, ktorá stojí 40 eur na 2 mesiace. Z dôvodu častej chorobnosti je viac doma ako v škole. Za posledné 3 mesiace odkedy nastúpil, bol z dôvodu choroby v škole cca. 2-3 týždne, čo zvyšuje výdavky na lieky a stravu. Za posledné 2 mesiace som za lieky celkovo zaplatila sumu cca. 200 eur.
Syna čaká aj stomatologický zákrok v celkovej narkóze z dôvodu postihnutia. Vzhľadom na Lukáškove postihnutie chodíme do súkromnej stomatologickej ambulancie, nakoľko ani jeden zubár nebol ochotný prijať také dieťa. Opravovať sa má cca. 5-6 zubov, celý zákrok môže stát vrátane narkózy okolo 600 eur.
Zamestnať sa nemôžem, Lukáš v škole býva 3,5 hodiny čistého času pokiaľ chodí, no ako som uviedla, za posledné 3 mesiace bol viac doma z dôvodu choroby. Rada by som si privyrobila aspoň brigádami, no nemôžem ani minimálne. Na ÚPSVaR ma totiť upozornili, že keby som si aj niečo privyrobila, znížili by mi hneď príspevok na opatrovanie minimálne o sumu 100 eur, čo si ja nemôžem dovoliť.
Už neviem ako ďalej. Priznávam, že som sa pokúšala podávať žiadosť v rôznych organizáciach, nadáciach, ktoré by mohli pomáhať matkám s chorým dieťaťom no neúpešne. Mala som do 12/2018 finančnú pomoc od jednej nadácie na 6 mesiacov po 100,00 eur mesačne, no už pomoc nemôžu predĺžiť pre vysoký počet žiadosti.
Budem veľmi vďačná za akúkoľvej pomoc, keby bol niekto ochotný. Ďakujem.

Zoznam darcov a darov

Roman Kelement (15.02.2019) 150 €
dobro pre všetkých
Andrea Be (14.02.2019) 16 €
Jarka T (04.02.2019) 100 €
Ján Mésároš (03.02.2019) 10 €
1 23 (09.01.2019) 550 €
Spectrum (09.01.2019) 77 €
S láskou :-)